Ekstraordinær generalforsamling 17. marts 2022

Til den ekstraordinære generalforsamlingen var fremmødt i alt 37 medlemmer.

Inden generalforsamlingen startede, bød formanden velkommen til forsamlingen og skitserede aftenens program, der indledningsvis blev startet med et par snitter.

Kl. 19.00 startede selve generalforsamlingen og formanden varetog punkt 1 og 2.

 

Dagsorden

 

Referat

 

 

  1. 1.      Valg af dirigent

 

Jonna Sejling blev foreslået som dirigent og blev valgt med applaus.

Dirigenten tiltrådte straks sit job med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

 

  1. 2.      Valg af bestyrelse

 

Der var ingen som ønskede at stille op til bestyrelsen.

 

  1. 3.      Valg af suppleanter

 

Bortfaldt da der ikke kunne vælges bestyrelse.

 

 

 

  1. 4.      Indkomne forslag

 

 

Bestyrelsens forslag om opløsning af foreningen blev vedtaget.

 

 

  1. 5.      Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende foredrag med en sprudlende og veloplagt Anne Marie Krabsmark, som holdt et både underholdende og tankevækkende foredrag.

Der blev igen spurgt til foreningens formue. Der kom forslag om bankospil, bustur, udflugt.

Bestyrelsen lagde op til, at der blev lavet et arrangement, som kunne komme flest mulig af medlemmerne til gode.

 

 

 

Referent Karina Hansen