Generalforsamling 24. februar 2022

Til generalforsamlingen var fremmødt i alt 34 medlemmer.

Karina Hansen og Hanne Tang var forhindret i at deltage.

Inden generalforsamlingen startede, bød formanden velkommen til forsamlingen og skitserede aftenens program, der indledningsvis blev startet med et par snitter. 

Kl. 19.30 startede selve generalforsamlingen og formanden varetog punkt 1 og 2.

 

 

 

Dagsorden

 

Referat

 1. 1.      Valg af stemmetællere

 

Som stemmetællere valgtes Hanne Espersen og Ingrid Kudahl.

 

 

 1. 2.      Valg af dirigent

 

Jonna Sejling blev foreslået som dirigent og blev valgt med applaus.

 

 

 1. 3.      Aflæggelse af bestyrelsens beretning

 

Formandens beretning blev fremlagt.

Formandens beretning: 14.10.21, 30 deltagere. Cow Concept. Vi var på besøg i den flotte livsstilsbutik med mange lækre produkter.

Vi fik en lille fortælling om starten af butikken d.v.s. at indehaveren som havde været i Østen købte lækre tørklæder og andet med hjem, som hun solgte på marked i Viborg, som gav hende ideen til at starte forretningen, men så skete det at hun blev gravid med tvillinger, men hun gennemførte hendes ide med butikken.

Efterfølgende var der mad på Kongebuffeten i Viborg, det var lækker kinesisk mad.

24.11.2021 var der julebanko og julehygge i Alhuset. 42 deltagere.

D. 19.1.22 besøg af foredragsholder og trobadour Flemming Både som fortalte levende om Kim Larsens spændende liv. Der var fællessang med hans bedste sange. 37 deltagere.

 

 1. 4.      Godkendelse af revideret regnskab

 

Bogfører Bente Mønster orienterede om resultatet af regnskabet, som var omdelt til alle deltagerne.

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 1. 5.      Fastsættelse af kontingent

 

 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent med 210 kr. Dette forslag blev godkendt.

 

 1. 6.      Indkomne forslag

 

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

 

 1. 7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Hanne Tang Sørensen, Karina Hansen og Susanne Bøgelund

 

De tre bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg. Det var ikke muligt at få valgt 3 nye. Det blev således besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter foredraget med Anne Helene Krabsmark torsdag den 17. marts 2022 i Rotunden. Foredraget starter kl. 19.00.

 

 

 

 1. 8.      Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år

På valg er: Birte Nissen og Grete Dahl

 

De to suppleanter ønskede ikke genvalg.

Da de tre bestyrelsesposter ikke kunne besættes, sprang man dette punkt over.

 

 1. 9.      Valg af revisorer for 2 år, 1 revisor på valg hvert år

På valg er: Anni Jensen

 

 

Da de tre bestyrelsesposter ikke kunne besættes, sprang man dette punkt over.

 

 1. 10.  Valg af revisorsuppleant

På valg er: Karen Andersen.

 

 

 

Da de tre bestyrelsesposter ikke kunne besættes, sprang man dette punkt over.

 1. 11.  Eventuelt

 

Ruth Lyngsø stillede spørgsmålet: Hvis foreningen bliver nedlagt, hvad skal formuen så bruges til. Bestyrelsen havde på nuværende tidspunkt ikke taget stilling, hvad formuen skulle bruges til. Der blev henvist til reglerne i vedtægterne.

Bente Mønster foreslog, at pengene skulle komme Aktive Kvinders medlemmer til gode.

Ingrid Kudahl foreslog en teatertur/biograftur.

 

 

 

Referent Bente Mønster