Pressemeddelelse fra generalforsamlingen

Aktive Kvinder i Kjellerup har holdt generalforsamling med et fremmøde på 92 medlemmer. Aftenen startede med, at foreningen bød på smørrebrød, hvorefter der blev taget hul på selve generalforsamlingen.

Formanden kunne i sin beretning fortælle, at foreningens medlemsantal ligger stabilt med 214 pr. 31.12.2013.

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Tove Søften og Hanne Espersen var villige til genvalg. Aase Thiel-Nielsen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen havde ikke fundet forslag til nyvalg, hvorfor forsamlingen blev bedt om at komme med kandidater. Efter en del debat meddelte Hanne Tang Sørensen, at hun godt ville opstille. Derefter blev Tove Søften og Hanne Espersen genvalgt og Hanne Tang Sørensen nyvalgt med stor applaus. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant var alle villige til genvalg og blev valgt med applaus.

Foreningen har en god økonomi, og derfor foreslog bestyrelsen, at kontingentet skulle fortsætte med uændret beløb på 210 kr. for året 2014/15, det blev godkendt.

Foreningen giver hvert år medlemmerne en chance for at vinde et gavekort på 500 kr., hvis de indmelder et nyt medlem. Denne præmie blev udtrukket og tilfaldt Solveig Andersen.

Formanden takkede Aase Thiel-Nielsen for hendes arbejde i bestyrelsen gennem 8 år. Hun takkede endvidere Bente Mønster for hendes arbejde med at lave foreningens nye hjemmeside.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig og besluttede, at Hanne Sørensen fortsætter som formand, Tove Søften bliver næstformand og fortsat ansvarlig for foreningens scrapbog, Hanne Yssing fortsætter som kasserer, Hanne Espersen bliver sekretær og PR-ansvarlig og Hanne Tang Sørensen bestyrelsesmedlem.

Om kort tid vil bestyrelsen gå i gang med at tilrettelægge sæsonen 2014 og 2015.

 

 

 

Midtjyllands Avis 8. marts 2014