Generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

 

Foreningen er vært ved et traktement kl. 18.30.

Generalforsamling starter kl. 19.30.

Efter generalforsamling er der kaffe og lotterispil.