Generalforsamling 2016

Aktive Kvinder i Kjellerup har afholdt generalforsamling mandag, den 22. februar 2016 med et fremmøde på 79 medlemmer. Aftenen startede med, at foreningen bød på smørrebrød, og derefter blev der taget hul på selve generalforsamlingen. 

Formanden kunne i sin beretning fortælle, at der pr. 31.12.2015 er 171 medlemmer. Der har desværre været en tilbagegang i medlemstallet, 32 udmeldelser og en tilgang på 14 nye medlemmer. Der har været afholdt otte arrangementer i 2015 med en gennemsnitlig deltagelse på ca. 53 medlemmer, hvilket er ganske flot, men der er bestemt plads til flere.

Foreningens gymnastikhold, der ledes af Hanne Tang Sørensen, og litteraturkredsen, der ledes af Karen Marie Ravn, har ligeledes haft fin tilslutning. 

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, det var Tove Søften, Hanne Tang Sørensen og Hanne Espersen. Alle tre var villige til genvalg. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant var ligeledes villige til genvalg, og alle blev genvalgt med applaus uden modkandidater. 

Foreningen har en god økonomi, og derfor foreslog bestyrelsen, at kontingentet skulle fortsætte uændret med 210 kr. for året 2016/2017, hvilket blev godkendt. Af regnskabet fremgår det tydeligt, at de medlemmer, der deltager i arrangementerne, får god valuta for kontingentet. 

Foreningen giver hvert år medlemmerne en chance for at vinde et gavekort på 500 kr., hvis de indmelder et nyt medlem. Denne præmie blev udtrukket og tilfaldt Vita Pedersen. 

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig og fortsætter som hidtil med Tove Søften som formand, Hanne Tang Sørensen næstformand, Bente Mønster kasserer og webmaster, Hanne Espersen sekretær og PR-ansvarlig og Bodil Mikkelsen med ansvaret for foreningens scrapbog. 

Om kort tid går bestyrelsen i gang med at tilrettelægge sæsonen 2016/2017.