Pressemeddelelse fra generalforsamlingen

Aktive Kvinder i Kjellerup har holdt generalforsamling med et fremmøde på 75 medlemmer. Aftenen startede med, at foreningen bød på smørrebrød, og derefter blev der taget hul på selve generalforsamlingen.

 

Formanden kunne i sin beretning fortælle, at der desværre har været en lille tilbagegang i medlemstallet, der nu er på 187 medlemmer pr. 31.12.2014. Der har i gennemsnit deltaget ca. 65 medlemmer til foreningens arrangementer, hvilket er ganske flot, men der er plads til flere. Foreningens gymnastikhold, der ledes af Hanne Tang Sørensen, og litteraturkredsen, der ledes af Karen Marie Ravn har ligeledes haft fin tilslutning.

 

Der var to bestyrelsesmedlemmer på valg nemlig formanden Hanne Sørensen og kassereren Hanne Yssing, ingen af dem ønskede genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev i stedet Bente Mønster og Bodil Mikkelsen. Der var genvalg til suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

 

Foreningen har en god økonomi, og derfor foreslog bestyrelsen, at kontingentet skulle fortsætte med et uændret beløb på 210 kr. for året 2015/2016, det blev godkendt.

 

Foreningen giver hvert år medlemmerne en chance for at vinde et gavekort på 500 kr., hvis de indmelder et nyt medlem. Denne præmie blev udtrukket og tilfaldt Ella Munk.

 

Næstformanden takkede Hanne Sørensen for arbejdet i bestyrelsen gennem 6 år, heraf de 4 år som formand, og Hanne Yssing som kasserer i 8 år.

 

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig og besluttede at Tove Søften overtager formandsposten, Hanne Tang Sørensen bliver næstformand, Bente Mønster bliver kasserer og fortsætter som webmaster, Hanne Espersen fortsætter som sekretær og PR-ansvarlig, Bodil Mikkelsen overtager ansvaret for foreningens scrapbog.

 

Om kort tid går bestyrelsen i gang med at tilrettelægge sæsonen 2015 og 2016.