Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamlingen den 20. februar 2019  

Aktive Kvinder i Kjellerup har afholdt generalforsamling onsdag den 20. februar 2019 med et fremmøde på 68 medlemmer. 

Aftenen startede med at formanden, Bodil Mikkelsen, bød velkommen, hvorefter foreningen bød på smørrebrød, inden der blev taget hul på selve generalforsamlingen.  

Karina Hansen blev foreslået som dirigent. Hun tiltrådte straks sit job og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og styrede derefter forsamlingen sikkert igennem aftenens dagsorden.  

Bestyrelsens beretning: 

Formanden så tilbage på året, der gik. Det har på mange måder været et godt år. Vi har haft nogle gode aftener med meget forskelligt indhold.

Vi startede året med Tapas og underholdning. Det var i stedet for torskegilde, da vi havde fået forskellige tilbagemeldinger fra medlemmer, som gik på, at der var nogle, der frøs i Arenaen, og andre syntes, at pakkelegen var noget rod, idet nogle gemte deres pakker, så man ikke kunne tage dem. Bestyrelsen blev så enige om at prøve noget helt andet, derfor Tapas. Det blev en god aften med Flemming Både, der underholdt med sang og anekdoter. 

I marts var Susanne og en veninde fra Bonderosen på besøg og gav inspiration til påsken. De viste en alternativ måde at lave dekorationer på, der var nemlig ingen gule blomster. En hyggelig aften, hvor mange gik hjem med en gevinst, som Susanne havde lavet. 

I april skete det, vi alle mest havde frygtet, det, der var planlagt, gik i vasken. Pernille Højmark blev syg. Hvad gør man så? Bureauet var hurtige til at tilbyde Hr. Edward Weyse (Jens Jacob Tychsen) til samme pris som Pernille Højmark. Det syntes vi i bestyrelsen var et godt alternativ, så vi slog til og tog chancen, selv om vi godt vidste, at der var nogen, der ville blev skuffet. Vi håber, at de medlemmer, der evt. blev skuffede, har tilgivet os. Det var en stor oplevelse at møde og se Hr. Edward Weyse, som de fleste af os har stiftet bekendtskab med i Badehotellet. 

I maj tog 36 medlemmer til Viborg i strålende solskin, hvor vi skulle have en guidet tur i Viborgs gamle bydel. Vi havde store forventninger, og de blev opfyldt. To guider, der vidste noget om det, de viste os, var parate til at dele det med os, det var rigtig godt. Efter rundturen kørte vi til Den Kinesiske Mur, hvor der var buffet og rig mulighed for at få snakket lidt med hinanden. 

Efter en lang og varm sommer blev det september. Vi havde besøg af Lone Hansen fra Viborg, som fortalte om sit liv som barn af en enlig ugift mor og en far, der var tysk soldat (under krigen). Det var ikke lutter lagkage, det hun havde oplevet. Det er tankevækkende, at der er nogen, der kan behandle mennesker på den måde, som Lone fortalte om. Der var vist nogen, der fik en lille tåre i øjet. 

I oktober var der traditionen tro lotterispil. En hyggelig aften. 

I november gik turen til Balle, hvor vi besøgte Blomst & Gren for at blive inspireret til juledekorationer. Det blev en rigtig god aften med mulighed for at få brugt lidt penge. Vi sluttede af med gløgg, kaffe og hjemmebagt kage. 

Udover de månedlige arrangementer har 28 friske damer deltaget i gymnastik i Arena Midt ledet af Hanne Tang Sørensen. 

Der har også i år været litteraturkreds med fhv. valgmenighedspræst Karen Marie Ravn som leder. Omkring 20-25 kvinder har deltaget.

Formanden redegjorde endvidere for, at vi de sidste par år har haft nedgang i medlems-tallet. Der er pr. 31.12.2018 140 medlemmer, 15 udmeldte og 4 nye medlemmer. 

Foreningen har et slogan, der lyder: ”Vi er en levende forening”. Hvis vi fortsat skal kunne lave forskellige arrangementer såvel kulturelt, foredrag, udflugter og almindelige hyggeaftener og give os kvinder et ”frirum”, har vi brug for opbakning, input, ris og ros fra medlemmerne. 

Der har været 388 deltagere i alt til vores arrangementer, et gennemsnit på 49 deltagere pr. aften. 

Formanden sluttede beretningen med at takke for en god og konstruktiv aften, takke de frivillige hænder til møderne og takke dirigenten, Karina Hansen, for på kyndig måde at styre slagets gang.  

Beretningen blev taget til efterretning.  

Kasserer Bente Mønster fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev vedtaget og godkendt.   

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skulle fortsætte uændret med 210 kr. for året 2019/2020, hvilket blev godkendt.

Aftenen sluttede med kaffe, te og hjemmebagte fastelavnsboller samt bankospil. Der var tak til Carla Christensen fra Vinspecialisten for den flotte kurv, der gav mulighed for et ekstra spil.

Der var ingen udskiftning i bestyrelsen, der herefter har konstitueret sig som hidtil med Bodil Mikkelsen som formand, næstformand Hanne Tang Sørensen, sekretær Hanne Espersen, kasserer og webmaster Bente Mønster og bestyrelsesmedlem Lilian Møller Sørensen. 

Bestyrelsen er allerede godt i gang med at planlægge sæsonen 2019/2020.  

Referent Hanne Espersen