Velkommen til Aktive Kvinder Kjellerup

Bestyrelsen har den 6. oktober 2021 konstitueret sig.

Klik på fanebladet "Bestyrelsen" og se,

hvordan posterne blev fordelt.

Vi er en lokal forening med 115 medlemmer.

Hvis du ønsker et medlemskab eller blot vil i kontakt med os,

er du velkommen til at henvende dig til foreningen på

tlf. 29 34 08 09

mail: aktivekvinderikjellerup@gmail.com